Açık Erişim Yayıncılığı

AKADEMİK DERGİLER

EDİT AKADEMİK YAYINCILIK

EDİT YAYINCILIK

HİZMETLERİMİZ

Dergiler ve Yazarlar için akademik yayıncılık hizmetleri sunuyoruz. 

Akademik Yayıncılık Hizmetleri

Editörler, Hakemler, Yazarlar ve Okuyucular için akademik yayıncılık hizmetleri sunuyoruz.

Strateji ve Planlama

Yayınlamakta olduğunuz dergileriniz için yayın stratejileri ve politikaları oluşturuyoruz.

Yazarlara Yayın Süreci Danışmanlığı

Yazarların impact faktörü yüksek dergilere makale gönderim ve yayın süreçlerini takip ediyoruz.

Makale Çeviri, Editing ve Proofreading

Makalenizin akademik ingilizce çevirisini yapıyor, uluslararası geçerliliği olan editing ve proofreading sertifikaları veriyoruz.

Editöryal Süreç Yönetimi

Editoryal iş akışını sizin için yapılandırıyor ve isterseniz yönetiyoruz.

İndesklere Başvuru ve Takibi

Derginizin akademik indekslere başvuru süreçlerini ve sonrasındaki işlemleri sizin adınıza yönetiyoruz.

DERGİLERE SUNULAN HİZMETLER

Makale Gönderme ve Değerlendirme Süreç Yönetimi

DOI Sağlama Hizmetleri

İntihal ve Çoğaltma Kontrolü

Yayın Politikalarının Oluşturulması

Editoryal İş Akışını Yapılandırma

Mizanpaj ve Baskı Hizmetleri

YAZARLARA SUNULAN HİZMETLER

Edit Translation Services

Türkçe - İngilizce Çeviri

Edit Publishing Editing

Makale Editing

Edit Publishing Proofreading

Makale Proofreading

Edit Publishing Journals

Makalenize Uygun Uluslararası Dergi Seçimi

Edit Publishing Manuscript Formatting

Makalenizin Dergi Yazım Kurallarına Uygun Hale Getirilmesi

Edit Publishing Statistical

Verilerin İstatistiksel Analizi ve Yorumlanması

akademik dergiler

International Journal of Agriculture, Environment and Food Sciences

International Journal of Agriculture, Environment and Food Sciences

Int. J. Agric. Environ. Food. Sci.

Tarım, Gıda, Çevre Mühendisliği

2618-5946

İngilizce

Yılda 4 Sayı (Mart, Haziran, Eylül, Aralık)

Tübitak  Ulakbim Dergipark Sistemi – https://dergipark.org.tr/en/pub/jaefs

TÜBİTAK ULAKBİM TR Dizin, Crossref, Directory of Open Access Journal (DOAJ), AGORA (Access to Global Online Research in Agriculture), AGRIS (Agricultural Science and Technology Information), WorldCat, Google Scholar, SOBIAD, Scilit, ROAD (Directory of Open Access Scholarly Resources), Neliti, International Citation Index, ROOT Indexing, ResearchBib, Index Copernicus International, ESJI, JournalTOCs, TEELS, ResearchGate, Microsoft Academic

International Journal of Agriculture, Environment and Food Sciences JAEFS

Journal of Aviation

Journal of Aviation

J. Aviat.

Havacılık

2587-1676

İngilizce

Yılda 3 Sayı (Mart, Temmuz, Ekim)

Tübitak  Ulakbim Dergipark Sistemi

https://dergipark.org.tr/tr/pub/jaefs

TÜBİTAK ULAKBİM TR Dizin, Crossref, Directory of Open Access Journal (DOAJ), WorldCat, Google Scholar, SOBIAD, Scilit, ROAD (Directory of Open Access Scholarly Resources), Neliti, International Citation Index, ROOT Indexing, ResearchBib, Index Copernicus International, ESJI, JournalTOCs, TEELS, ResearchGate, Microsoft Academic

Journal of Aviation (JAV)