HİZMETLERİMİZ

Edit YAYINCILIK

Fen, Eğitim ve Sosyal Bilim Dalları ile ilgili Akademik Dergi ve Kitap Yayıncılığı Yapmaktadır.  

EDİT YAYINCILIK

HİZMETLERİMİZ

Dergiler ve Yazarlar için akademik yayıncılık hizmetleri sunuyoruz. 

Akademik Yayıncılık Hizmetleri

Editörler, Hakemler, Yazarlar ve Okuyucular için akademik yayıncılık hizmetleri sunuyoruz.

Strateji ve Planlama

Yayınlamakta olduğunuz dergileriniz için yayın stratejileri ve politikaları oluşturuyoruz.

Yazarlara Yayın Süreci Danışmanlığı

Yazarların impact faktörü yüksek dergilere makale gönderim ve yayın süreçlerini takip ediyoruz.

Makale Çeviri, Editing ve Proofreading

Makalenizin akademik ingilizce çevirisini yapıyor, uluslararası geçerliliği olan editing ve proofreading sertifikaları veriyoruz.

Editöryal Süreç Yönetimi

Editoryal iş akışını sizin için yapılandırıyor ve isterseniz yönetiyoruz.

İndesklere Başvuru ve Takibi

Derginizin akademik indekslere başvuru süreçlerini ve sonrasındaki işlemleri sizin adınıza yönetiyoruz.

Edit Publishing

Mevcut Derginizi birlikte yeniden tasarlamaya ve  uluslarası indekslerde yer alaması için birlikte çalışmaya davet ediyoruz. 

Makalelerinizin impakt faktörü yüksek dergilerde yayınlanması için gerekli tüm süreçleri birlikte takip etmeye davet ediyoruz. 

DERGİLERE SUNULAN HİZMETLER

Makale Gönderme ve Değerlendirme Süreç Yönetimi

DOI Sağlama Hizmetleri

İntihal ve Çoğaltma Kontrolü

Yayın Politikalarının Oluşturulması

Editoryal İş Akışını Yapılandırma

Mizanpaj ve Baskı Hizmetleri

YAZARLARA SUNULAN HİZMETLER

Edit Translation Services

Türkçe - İngilizce Çeviri

Edit Publishing Editing

Makale Editing

Edit Publishing Proofreading

Makale Proofreading

Edit Publishing Journals

Makalenize Uygun Uluslararası Dergi Seçimi

Edit Publishing Manuscript Formatting

Makalenizin Dergi Yazım Kurallarına Uygun Hale Getirilmesi

Edit Publishing Statistical

Verilerin İstatistiksel Analizi ve Yorumlanması